Book reviews · Books

Nước Ý và những mối tình đắm say

The book: "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" by Trương Anh Ngọc  Một kẻ lãng mạn trót đem lòng yêu nước Ý. Một tâm hồn nghệ sĩ mê mẩn những vần thơ Dante. Một Milanista cuồng nhiệt nhưng chưa bao giờ thôi dành tình cảm cho tifosi của những đội bóng Ý khác. Một… Continue reading Nước Ý và những mối tình đắm say

Advertisements
Book excerpts · Books

A thousand days in Tuscany

From Marlena de Blasi's 2004 book:  "[...] I have never before gathered eggs from under a hen. Fernando has never before seen a hen. We bend low into the shed where perch a dozen or so fat lady birds. There’s no shrieking or fluttering at all. I approach one and ask her if she has… Continue reading A thousand days in Tuscany